Κείμενα πληροφόρησης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Δημοσιεύθηκε στις 05/04/2021 12:51

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτονται:

  • Κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο "Επαγγελματικές μεταβάσεις και η δυναμική της επαγγελματικής συμβουλευτικής".  Το κείμενο στοχεύει στην πληροφόρηση του εργατικού δυναμικού και των επαγγελματιών συμβούλων για την έννοια της μετάβασης στην πορεία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα στάδια μιας μετάβασης, στην ψυχολογική της επίδραση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τη συναισθηματική προσαρμογή. Επιπλέον, αναδεικνύεται η δυναμική της αφήγησης στην επαγγελματική συμβουλευτική ως διαδικασίας επανασχεδιασμού της σταδιοδρομίας.
  • Κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο "Προκαταβολή σύνταξης" στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι πρόσφατες αλλαγές στην νομοθεσία για την χορήγηση της προκαταβολής σύνταξης.
  • Κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο "Σεξουαλική Παρενόχληση" στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο για την Σεξουαλική παρενόχληση στην Εργασία και οι συνέπειες από τυχόν παραβιάσεις του.