ΑΑΔΕ: Αλλαγή στη διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των χρηστών του TAXISnet

Δημοσιεύθηκε στις 12/04/2021 09:45

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1077/2020 με την οποία τροποποιείται η  Α.1082/2020 (Β’1303) απόφαση της ΑΑΔΕ σχετικά με την «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet».

Με τις τροποποιήσεις μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα για παραλαβή κλειδαρίθμου μέσω βιντεοκλήσης και για νομικά πρόσωπα/οντότητες.
 
 
Αναλυτικά η απόφαση Αριθμ. Α.1077/2021-ΦΕΚ 1433/Β/9-4-2021