Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης

Δημοσιεύθηκε στις 26/04/2021 14:43

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ  επισυνάπτεται το κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο "Ο χρόνος απόκτησης διδακτορικού τίτλου ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης" στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι  για την αναγνώριση του διδακτορικού τίτλου ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης.