Φυτοϋγειονομική Πιστοποίηση για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων

Δημοσιεύθηκε στις 28/04/2021 13:10

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης σχετικά με την φυτοϋγειονομική πιστοποίηση για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων κατά την επικείμενη εξαγωγική περίοδο 2021-2022:

  • Στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
  • στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης και
  • στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα)

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 31η Μάϊου 2021.