Κείμενο πληροφόρησης για τα επαγγελματικά δικαιώματα

Δημοσιεύθηκε στις 21/05/2021 12:30

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Θέματα Απασχόλησης» με τίτλο "Επαγγελματικά δικαιώματα".

Τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ένα ζήτημα που απασχολεί συχνά σπουδαστές, αποφοίτους, επαγγελματίες και εργαζόμενους. Το κείμενο στοχεύει στην πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για τα «επαγγελματικά δικαιώματα» ως προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αναγνώριση τους. Επίσης, γίνεται αναφορά στην αρχή της επαγγελματικής ελευθέριας ως λύση σε χρόνια προβλήματα γύρω από τα επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και στην ανάγκη επίλυσης επιμέρους ζητημάτων ως προς την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων.