Εκλογές Επιμελητηρίου Ξάνθης 2017
Investment Tools
Προκηρύξεις  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
e-learning
Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ημερολόγιο

e-Επιμελητήριο
Enterprise Greece
Ψηφιακή Υπογραφή
Ξάνθη: Ανακαλύψτε τους ανεξερεύνητους μύθους
The house of shadow
Γ.Ε.ΜΗ.
Υ.Μ.Σ.
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. - ΤΕΠΙΧ
AGORA - Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs
Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Ν.4177/2013 και ΥΑ Α2-861/2013 (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)

Δημοσιεύθηκε στις 21/11/2013 11:23

Η συγκεκριμένη Ερμηνευτική Εγκύκλιος επισημαίνει θέματα που προέκυψαν μετά την έκδοση του Ν.4177/2013 "Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" και της ΥΑ Α2-861/2013 "Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ)"