Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο διεξάγει έρευνα για τους πραγματικούς φραγμούς στο εμπόριο

Δημοσιεύθηκε στις 28/11/2013 09:21

To Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) διενεργεί έρευνα για τον προσδιορισμό των πραγματικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος στις εισαγωγές και εξαγωγές, που προσθέτουν κόστος, χρόνο και αβεβαιότητα στην αλυσίδα της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. Προκειμένου να αξιολογήσει αυτά τα εμπόδια , το ICC έχει δημιουργήσει μια on-line διαδικτυακή έρευνα με δέκα ερωτήσεις που βρίσκονται σε αυτό το σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/s/D5JYNML .

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών και σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες .

Η έρευνα θα κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 .

Στη συνέχεια θα συνταχθεί μια πλήρης αναφορά και από κοινού με τους φορείς χάραξης πολιτικής, θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.