Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έκθεση PROWEIN 2023

Δημοσιεύθηκε στις 13/09/2022 08:14

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προτίθεται να συμμετέχει στην έκθεση για το κρασί και τα οινοπνευματώση ποτά PROWEIN 2023 που θα διεξαχθεί στην Γερμανία (DUESSELDORF, 19-21/03/2023)

Η Περιφέρεια ΑΜΘ θα επιδοτήσει τη συμμετοχή για την ενοικίαση ομαδικού περίπτερου, ενώ τα μεταφορικά και τα έξοδα διαμονής θα επιβαρυνθούν οι εκθέτες.

Για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει: 

  1. τα προϊόντα να ανήκουν στον αγροδιατροφικό κλάδο και να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας.
  2. η δραστηριότητα της επιχείρησης να εμφανίζει συμβολή στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ και προκειμένου για την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών και την ένδειξη αξιοπιστίας των επιχειρήσεων .
  3. να τηρούνται οι απαιτήσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας κατά την παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων (π.χ. σύστημα ΗACCP, μέθοδοι ISO) και να διασφαλίζονται ικανές ποσότητες, οι απαιτούμενες προς διάθεση του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι,

  1. θα δοθεί προτεραιότητα σε συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες παραγωγών, καθώς και στα μέλη της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΜΘ.
  2. θα εκπροσωπηθούν όσο το δυνατό περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.
  3. θα προηγηθούν οι εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε εκθέσεις.

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το κρασί και τα οινοπνευματώδη ποτά και θέλουν να συμμετάσχουν με το περίπτερο της Περιφέρειας, καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι και τις 23/09/2022 με υποβολή σχετικής αίτησης (ακολουθεί συνημμένα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dao@pamth.gov.gr

Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας τηλ: 2531350443