Δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ για την απόκτηση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Δημοσιεύθηκε στις 20/09/2022 13:47

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) καλούν επιχειρήσεις και φορείς να συμμετάσχουν στη δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας θα ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τη συμβολή της στην επιχειρηματική στρατηγική και τον τρόπο πρόσβασης στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξοικονομείστε  έως 2.250 EΥΡΩ χάρη στο ταμείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Η συμμετοχή στη διαδικτυακή εκδήλωση είναι δωρεάν.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Link εγγραφής: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/greece-ideas-powered-for-business