Δωρεάν υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας μέσω του προγράμματος Zero Waste HoReCa

Δημοσιεύθηκε στις 24/11/2022 12:54

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ενημερώνει για τη δωρεάν υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (HoReCa), μέσω του προγράμματος Zero Waste HoReCa το οποίο έχει στόχο τη μείωση των απορριμμάτων τους και τη σταδιακή προσαρμογή τους στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future, που αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Τα δωρεάν εργαλεία που παρέχει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

  • Διαδικτυακά σεμινάρια για θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και άλλων Zero Waste πρακτικών. Περιλαμβάνεται ενημέρωση για το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις HoReCa να ανταποκριθούν στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις, πώς μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα μείωσης των απορριμμάτων τους, αλλά και σε άλλους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και ποια οφέλη (οικονομικά, περιβαλλοντικά, προβολής-κύρους) μπορούν να αποκομίσουν.
  • Εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη για σχετικά θέματα που αφορούν στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε επιχείρησης.
  • Παροχή Οδηγών Zero Waste Future (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) με βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης, πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων.
  • Παροχή κάδου για τα οργανικά απορρίμματα της κουζίνας (εφόσον στο Δήμο της επιχείρησης πραγματοποιείται ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων).
  • Εγγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα για την εφαρμογή και πιστοποίηση των Zero Waste πρακτικών της επιχείρησης, που θα παρέχει: α) προβολή της επιχείρησης, β) συστηματική καθοδήγηση και συμβουλευτική ως προς την εφαρμογή των πρακτικών Zero Waste, γ) βεβαίωση και αναγνώριση ως επιχείρηση σε πορεία Zero Waste και απονομή σχετικής διάκρισης (Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη).

Όποια επιχείρηση ενδιαφέρεται να συμμετέχει στη δράση Zero Waste HoReCa, και δεν ανήκει στις επιχειρήσεις HoReCa που συμμετείχαν στην αντίστοιχη δράση τα προηγούμενα χρόνια, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση (εδώ) ή/και για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης: υπεύθυνη προγράμματος κα Κ. Πελεκάση, τηλ. 6974049363 ή 210 8224481, email: zwhoreca@ecorec.gr