Δυνατότητα συμμετοχής με προωθητικό υλικό στην 8η Διεθνή Έκθεση Logistics και Μεταφορών στην Κωνσταντινούπολη

Δημοσιεύθηκε στις 13/11/2014 11:24
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου GIFT 2.0 από τον Οργανισμό Innopolis

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου GIFT 2.0, ο Οργανισμός με την επωνυμία INNOPOLIS συμμετέχει στην 8η Διεθνή Έκθεση Logistics και Μεταφορών (Κωνσταντινούπολη, 19-21 Νοεμβρίου 2014). Καλεί επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ξάνθης που επιθυμούν, να αποστείλουν προωθητικό υλικό τους, έτσι ώστε να προβληθεί χωρίς καμία δέσμευσή του από το περίπτερο του Οργανισμού αλλά και να του δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά στα διάφορα στάδια υλοποίησης του έργου.

Το έργο GIFT 2.0 στοχεύει στην ανάδειξη τρόπων ανάπτυξης της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου και των εμπλεκόμενων Περιφερειών της Ελλάδας & Ιταλίας, μέσω της από κοινού συντονισμένης διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών και των κοινών υπηρεσιών, προκειμένου να προκύψουν νέες ροές κυκλοφορίας (συνδέσεις κοντινών αποστάσεων, γειτονικών περιοχών αλλά και μεγαλύτερων αποστάσεων) καθώς και να εδραιώσει την ανακατανομή των υφισταμένων με ένα βελτιστοποιημένο τρόπο, ελαχιστοποιώντας το κόστος.

Κύρια αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:

Α) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα επίγειων-εναέριων-θαλάσσιων μεταφορών (έκδοση 2.0) που θα δημιουργηθεί από τις δημόσιες αρχές και θα είναι διαχειριζόμενο από ιδιωτικούς φορείς (μοντέλο Trivago),

Β) Πιλοτικές εφαρμογές που θα βοηθούν να ξεπεραστούν υφιστάμενα κοινά σημεία συμφόρησης των μεταφορών φορτίων αλλά και επιβατών,

Γ) Εργαλεία κατάρτισης για ειδικευμένους φορείς και βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού τους,

Δ) Προβολή της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου μέσω του έργου GIFT 2.0 ως «πλήρως εξυπηρετούμενη περιοχή»

Ε) Ανάπτυξη ενός διασυνοριακού κοινού συστήματος εισιτηρίων (Ticketone)

Ζ) Σύσταση ενός Διεθνούς προγράμματος σπουδών επιπέδου Μάστερ και διεξαγωγή διασυνοριακών μαθημάτων κατάρτισης.

Τα αποτελέσματα του έργου συνδέονται με την έννοια της μοναδικής «εικονικής πλατφόρμας logistics» σε τρία επίπεδα: διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και πέρα από τα σύνορα συνεργασία.

Στοχεύει στη δημιουργία ενός πληροφοριακού κέντρου κόμβου, που θα επικεντρώνεται στη βελτίωση της πρόσβασης στις περιοχές μεταφορών της Ελλάδας & Ιταλίας, μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών και κοινών εισιτηρίων, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εμπορεύματα. Τα κομβικά κέντρα που έχουν ήδη αναγνωριστεί είναι:

Α) Λιμένες: Brindisi, Bari, Barletta, Monopoli & Taranto, Patras, Corfu, Κεφαλονιά & Κυλλήνη

Β) Σιδηροδρομική Σταθμοί: Barletta, Lecce, Πάτρα, Foggia

Γ) Αεροδρόμια: Bari, Brindisi, Άραξος και Κέρκυρα

Δ) Σταθμοί Λεωφορείων: Bari, Brindisi, Barletta, Lecce, Ιωάννινα & Πάτρα, Foggia

Στους παρακάτω συνδέσμους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν χρήσιμο υλικό που αφορά τόσο την υλοποίηση του έργου όσο και χρήσιμα στοιχεία για την 8η Διεθνή Έκθεση Logistics και Μεταφορών.

Ενημερωτικό υλικό για το έργο, παρουσιάσεις των πιλοτικών εφαρμογών και τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται στις ομάδες-στόχους του έργου (μεταφορικές εταιρείες, παραγωγούς, τουριστικές εταιρείες).

Στοιχεία για την 8η Διεθνή Έκθεση Logistics και Μεταφορών (Κωνσταντινούπολη 19-21 Νοεμβρίου 2014) όπου η INNOPOLIS συμμετέχει με περίπτερο ως εταίρος του έργου GIFT 2.0.