Άρθρα

Ημερομηνία
Συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 02.03.2012
Δημοσιεύθηκε στις 05/03/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 05/03/2012
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις - Νέα
Προσωρινός διακανονισμός οφειλομένων στον ΟΑΕΕ
Δημοσιεύθηκε στις 23/02/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 23/02/2012
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις - Νέα
Ομάδες Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος VITO
Δημοσιεύθηκε στις 07/02/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 07/02/2012
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις - Νέα
Ημερίδα σε συνεργασία με την ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ-Θ
Δημοσιεύθηκε στις 02/02/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 02/02/2012
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις - Νέα
Συνέδριο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Άγκυρα Τουρκίας
Δημοσιεύθηκε στις 14/01/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 14/01/2012
Κοπή πίτας Επιμελητηρίου Ξάνθης
Δημοσιεύθηκε στις 04/01/2012 09:00
Δελτίο Τύπου 04/01/2012
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις - Νέα
Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. Επιμελητηρίου Ξάνθης, 21.12.2012
Δημοσιεύθηκε στις 23/12/2011 09:00
Δελτίο Τύπου 23/12/2011
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις - Νέα
Δήλωση Προέδρου σχετικά με το θέμα της Αναπτυξιακής Ν. Ξάνθης Α.Ε.
Δημοσιεύθηκε στις 23/12/2011 09:00
Δελτίο Τύπου 23/12/2011
Στην κατηγορία: Ανακοινώσεις - Νέα
Σύσκεψη στο Επιμελητήριο για το θέμα του παραεμπορίου
Δημοσιεύθηκε στις 23/12/2011 09:00
Δελτίο Τύπου 23/12/2011